top of page

חוג הורים וילדים

ילדים זקוקים לזמן איכות עם הוריהם, לאותם רגעים שמייצרים חוויות וזיכרונות לכל חייהם.

חוג הורים וילדים, המתקיים ב-"סטודיו לי", מעניק נקודת מפגש, בו הורה וילד יוצרים יחדיו ומבלים זמן איכות משמעותי.
אנשי המקצוע מגדירים "זמן איכות" כזמן המוקדש נטו לילד בו ההורה מתפנה מכל עיסוקיו ומקדיש את כל תשומת ליבו לילד, תוך ביצוע פעילות מהנה עבורו ועבור הילד כאחד.
העשיה המשותפת מאפשרת התבוננות עמוקה לדרכי עבודתו של הילד, אופי יצירותיו והתיחסותו אליהן,
ומהווים חלון הזדמנויות נוסף עבור ההורה להכרת הילד וליצירת תקשורת טובה יותר בעתיד.

כמות משתתפים:

קבוצת משתתפים המונה עד 8 משתתפים

סוגי סדנאות:

נלמד טכניקות שונות לעבודה עם החומר
נכיר את אפשרויות הצביעה בצבעי אנגוב וגלזורות
נפסל דמויות מגוונות בדו מימד ובתלת מימד
ניצור עבודות המשותפות לילד ולהורה

bottom of page